2021-02-05 10:36:15

Upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022.

Prijava školskih obveznika vršit će se elektronskim putem na obrascu PRIJAVA za predupis (link na kraju ovog obrasca) u vremenu od 8. do 17. veljače 2021.

Prijavu je potrebno izvršiti prema upisnom području škole objavljenim na web stranici Ureda državne uprave SDŽ i web stranicama osnovnih škola u SDŽ.

Link za prijavu:

https://www.dalmacija.hr/.../prijava-za-upis-djece-u-prvi...

Upis djece u prvi razred osnovne škole na području Splitsko-dalmatinske županije za školsku godinu 2021./2022.

 

Prijava školskih obveznika vršit će se elektronskim putem na obrascu PRIJAVA za predupis (link na kraju ovog obrasca) u vremenu od 8. do 17. veljače 2021.

Prijavu je potrebno izvršiti prema upisnom području škole objavljenim na web stranici Ureda državne uprave SDŽ i web stranicama osnovnih škola u SDŽ.

 

Školski obveznici su:

- djeca rođena od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015.

- djeca rođena od 1. travnja 2015. do 31. prosinca 2015. za koju roditelji, odnosno staratelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole,

- djeca kojima je za šk. god. 2020./2021. rješenjem Ureda, odgođen upis u prvi razred osnovne škole,

- djeca koja trebaju privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole.

 

Sukladno Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva ("Narodne novine" broj 67/2014.) djeca rođena od 01. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine obvezna su pristupiti upisu u prvi razred osnovne škole prema upisnim područjima za svaku osnovnu školu, a prema prijavljenom mjestu prebivališta odnosno boravišta djeteta.

 

Učenik se prijavljuje za upis u školu prema prebivalištu odnosno upisnom području škole (matična škola), gdje se obavlja provjera spremnosti djeteta za upis (testiranje i liječnički pregled) sukladno dogovoru sa roditeljem.

Ako se dijete želi iz opravdanog razloga upisati u školu kojoj ne pripada prema upisnom području (produženi boravak ili neki drugi razlog) u postupku prijave, prijavljuje obje škole s naznakom željene škole i razloga. Provjeru spremnosti obavlja u matičnoj školi, nakon čega se javlja željenoj školi radi dogovora.

 

O terminima testiranja djeteta roditelji će biti pravovremeno obaviješteni putem oglasne ploče u Dječjem vrtiću Milna i na web stranici škole.

 

Potrebna dokumentacija: OIB, kopija domovnice i rodnog lista (vrijede bez obzira na datum izdavanja), a u slučaju da roditelj iste nema, škola će ih pribaviti elektronskim putem.

 

Za prijevremeni upis roditelj odnosno staratelj osim prijave online podnosi i zahtjev Uredu državne uprave na priloženom Obrascu 6.  Mišljenje stručnog tima predškolske ustanove dostavlja osnovnoj školi prilikom dogovora o testiranju.

Za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred (djeca sa težim oštećenjem zdravlja), roditelj odnosno staratelj podnosi zahtjev Uredu državne uprave na Obrascu 6. Uz zahtjev prilaže i medicinsku dokumentaciju. Za područje Općine Milna, zahtjev se upućuje na adresu:

Ured državne uprave
Ispostava Supetar
Mladena Vodanovića 27
21400 Supetar

 

Za odgodu upisa za šk. god 2021./2022. ne podnosi se zahtjev već je potrebno u prijavi online označiti: „najava za odgodu upisa“.

 

U obrascu možete odabrati željeni prvi strani jezik. Rano učenje prvog stranog jezika moguće je prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi već od prvog razreda osnovne škole. Odabrani strani jezik za koji se roditelj izjasni time postaje prvi obvezni jezik, a izbor drugog i trećeg stranog jezika odvija se u četvrtom razredu osnovne škole.

 

Link za prijavu:

https://www.dalmacija.hr/.../prijava-za-upis-djece-u-prvi...


Osnovna škola Milna Brač